Inspekce nemovitostí

Inspekce nemovitostí je nově nabízená služba pro kupující i prodávající. Pomáhá zjistit skutečný technický stav nemovitosti a tím vám ušetří peníze za budoucí neplánované opravy a sníží riziko realitního obchodu. Inspekci provádí certifikovaný inspektor nemovitostí, který vyhledává zjevné i skryté technické problémy.

Zajistím podrobné technické prověření a zhodnocení (inspekci) nemovitosti před její koupí či prodejem, vypracování zprávy o stavu budovy ve vybraných technických oborech a průkazu nemovitosti. Jsem certifikovaný inspektor nemovitostí č. 0086. Postupuji podle metodiky Nemopas - předního lídra v oboru prověřování nemovitostí. Tato metodika vyhledává riziková a vadná řešení v 8 technických oborech, které významnou měrou ovlivňují bezpečnost a pohodu při užívání nemovitosti. Metodiku vypracovali odborníci ze Znaleckého ústavu Dekprojekt a Akreditované zkušební laboratoře AtelierDek. Metodika Nemopas prověřuje u nemovitosti výskyt více než 100 vad a rizik budoucích vad v následujících technických oborech:

Každý zákazník si vybere, zda chce nemovitost posoudit komplexně, nebo pouze ve vybraných oborech. Výsledkem inspekce je podrobná zpráva o stavu budovy ve vybraných technických oborech a průkaz nemovitosti. Lze zvolit inspekci Nemopas včetně ocenění zjištěných vad, v tom případě popíšu postup a cenu sanace každé zjištěné vady nebo rizikového řešení.